Τι είναι πραγματικά η θετική σκέψη!

Ένα μοντέρνο θέμα που όλοι μιλάνε για αυτό! Όλοι μιλάνε για θετική σκέψη, και όμως δεν καταλαβαίνουν το βάθος και τη δύναμη της θετικής και ευεργετικής σκέψης.

Για να ξεκινήσω, σχετικά με αυτό το θέμα, επιτρέψτε μου να εξηγήσω εν συντομία τη δύναμη της σκέψης μας. Είναι μια τεράστια δημιουργική δύναμη, την οποία πολύ λίγο μπορούμε να συλλάβουμε με το μυαλό μας. Ό,τι συλλογιζόμαστε, μιλάμε ή γράφουμε, παίρνει μορφή και μετατρέπεται στην πραγματικότητα μας! Όλες οι λέξεις που έχουν ανά τους αιώνες μιληθεί,  κυριολεκτικά έχουν δημιουργήσει τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όλα τα λόγια μας δημιούργησαν τα αποτελέσματα που βιώνουμε, ό,τι μας περιβάλλει και όλα όσα θα βιώσουμε ποτέ. Κυριολεκτικά ζούμε στην άκρη της σκέψης ...!

Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε πραγματικά και να αντιληφθούμε τη δύναμη της θετικής και ευεργετικής σκέψης που θα επιφέρει θετικά και ευεργετικά αποτελέσματα για εμάς και τον κόσμο στον οποίο ζούμε.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που ενεργοποιούν μια θετική και ευεργετική σκέψη;

Εδώ είναι μερικοί παράγοντες που μπορούν να σας επιτρέψουν να κατευθύνετε με πιο ισχυρό και θετικό τρόπο τη σκέψη σας:

  • Δημιουργήστε μια εις βάθος κατανόηση των νόμων που διέπουν την ύπαρξή μας. Ναι, υπάρχουν ορισμένοι νόμοι που με τη δημιουργία μιας υψηλότερης κατανόησης θα ενισχύσουν τη δημιουργική σας ικανότητα και σίγουρα θα ενισχύσουν τον τρόπο σκέψης σας.
  • Αντίληψη. Λέγεται ότι αν αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, τα πράγματα που βλέπουμε αλλάζουν και αυτό είναι μια απόλυτη αλήθεια. Πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο είναι μια εσωτερική διεργασία και όχι μια εμπειρία που συμβαίνει στο περιβάλλον μας και εισέρχεται σε εμάς! 
  • Η δύναμη των λέξεων. Λένε ότι  δεν έχει σημασία αυτό που λέγεται αλλά πώς λέγεται! Και αυτό ισχύει από κάθε άποψη. Οι λέξεις έχουν δημιουργική δόνηση που επηρεάζουν τα τελικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, είναι διαφορετικό να περιγράφετε αυτό που δεν θέλετε και άλλο αυτό που θέλετε! Αξίζει πραγματικά και είναι πραγματικά ωφέλιμο να επενδύσετε ενέργεια και χρόνο μόνο στο να κατανόησετε αυτή και μόνο την ιδέα!
  • Συναισθήματα. Οι σκέψεις μάς οδηγούν σε ενεργοποίηση ανάλογων συναισθημάτων. Αυτό που η λέξη συναισθήματα, στα αγγλικά – emotion-, πραγματικά σημαίνει είναι energy in motion,  δηλαδή στα ελληνικά – ενέργεια εν κινήσει!  Χρησιμοποιώντας πραγματικά τα συναισθήματά μας ως σύστημα πλοήγησης, θα αρχίσουμε πραγματικά να κατανοούμε πού βρισκόμαστε.
  • Τι τρώμε. Λέγεται ότι είμαστε αυτό που τρώμε και είναι απόλυτα αληθινό! Αυτό που τρώμε επηρεάζει το σώμα και τον τρόπο σκέψης μας. Είναι ωφέλιμο τότε να επενδύσουμε χρόνο και ενέργεια στο να δούμε αν ο τρόπος με τον όποιο τρεφόμαστε προσφέρει ή όχι στη δημιουργία θετικής και ευεργετικής σκέψης.    

Τέλος, είναι οφθαλμοφανές ότι η σκέψη καθρεφτίζεται στο σώμα μας και στα αποτελέσματα της ζωής μας. Εάν επιθυμείτε να μάθετε πώς να δημιουργείτε πραγματικά έναν ευεργετικό και αποτελεσματικό τρόπο σκέψης, επικοινωνήστε μαζί μου για μια δωρεάν συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης 45 λεπτών.

Για την επιτυχία σου!

Μαρία Μενοίκου

Σύμβουλος Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Τηλέφωνο: +357 7000 7888

E-mail:info@menicoumaria.com

Website: https://menicoumaria.com

Facebook: www.facebook.com/MenicouMaria

Twitter:https://twitter.com/MariaMenicou

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mariamenicou/

 

 

What really is positive thinking?

Positive thinking is such a popular subject that everybody is talking about!  Yet although people talk about it, not everyone really understands the depth and the power of positive and beneficial thinking.

To start with, regarding this subject, let me briefly explain to you the power of our thinking.  It is such an enormous creative force, which we can hardly capture with our mind.  Whatever we think about, speak or write, takes form and turns into our reality! All the words that have ever been spoken have literally created the world we live in, all our words have created the results we experience, everything that surrounds us and everything that we will ever experience.  We literally live at the edge of a thought…!

Thus, it is of great importance that we really understand and grasp the power of positive and beneficial thinking, which will bring about positive and beneficial results for us and for the world we live in.

What are the factors that activate a positive and beneficial way of thinking?

Here are some factors that can allow you to direct your way of thinking in a more powerful and positive way:

  • Create an in-depth understanding of the laws that govern our being. Yes, there are certain laws in which by creating a higher understanding, they will enhance your creative capacity and will definitely empower your way of thinking.
  • Perception. It is said that if we change the way we see things, the things we see change, and this is an absolute truth.   How we perceive the world is an inward experience and not an experience which happens from the outside in.
  • The power of words.  It is not what is said, but how something is said! And this is true in every sense. Words have a creative vibration which affect the end result. For example, it is way different to describe what you don’t want rather than what you do want!  It is really beneficial then to invest some energy in really grasping this idea alone!
  • Emotions.  Our thoughts lead to activating certain emotions. What the word emotion really means is ‘e-motion’, meaning energy in motion.  By using our emotions as a guiding system, we will really start to understand where we stand.
  • What we eat. It is said that we are what we eat, and this is absolutely true! What we eat affects out body and our way of thinking.  It is beneficial then to invest some time and energy in observing whether the way we nourish ourselves is or is not creating positive and beneficial thinking.

Overall, it is clear that our way of thinking reflects in our bodies and in the results we experience in our lives.  If you desire to learn how to truly create a beneficial and effective way of thinking, please contact me for a complimentary 45-minute coaching session.

To your success,
Maria Menicou
Personal and Professional Development coach
Telephone: +357 7000 7888
E-mail:info@menicoumaria.com

Website: https://menicoumaria.com

Facebook:https://www.facebook.com/MenicouMaria
Twitter:https://twitter.com/MariaMenicou
LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/mariamenicou/

 

 

The power of a prayer

 

As any usual morning, I had woken up early that morning for my morning rituals and morning exercise at the park, I had only forgotten my mobile at home so I did not have the chance to listen to my favorite music or my educational audios. 

Once I had completed my exercise and I was on my way home, I really felt the need to listen to music so I turned on the radio to check if I could find something interesting to listen to. That moment was the time for the early morning news along with some experts giving their opinions on what is going on in the world and more particularly in the middle east.  I decided to grab the opportunity and listen to what they were about to share.

 

Η δύναμη της προσευχής  

Κάθε πρωινό ξυπνώ νωρίς για την πρωινή μου ρουτίνα και την πρωινή μου εξάσκηση στο πάρκο, μόνο που σήμερα ξέχασα το κινητό μου στο σπίτι. Έτσι δεν μπόρεσα να ακούσω την αγαπημένη μου μουσική ή εκπαιδευτικές ομιλίες.

Έτσι όταν ολοκλήρωσα την άσκηση μου και καθοδόν για το σπίτι, ένιωσα την ανάγκη να ακούσω μουσική και συντονίστηκα με το ραδιόφωνο για να βρω κάτι ενδιαφέρον.  Εκείνη τη στιγμή ήταν η ώρα για τις πρωινές ειδήσεις και τον σχολιασμό τους από ειδικούς που εξέφραζαν τις απόψεις τους για το τι συμβαίνει στον κόσμο και συγκεκριμένα στη Μέση Ανατολή. Είχα επιλέξει να αδράξω την ευκαιρία για να ακούσω αυτό που πρόκειται να μοιραστούν με τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού.

 

Πώς να βελτιώσετε τη συνεργασία της ομάδας σας

Μία από τις πιο συχνές προκλήσεις που συναντάω όταν μιλάω με ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ή με υπεύθυνους τμημάτων είναι επίτευξη συντονισμού και συνεργασίας.

Έτσι, αφιερώνω αυτό το άρθρο για να μοιραστώ κάποιες ιδέες για το πώς να αποκτήσετε υψηλό αίσθημα συνεργασίας και δυναμική.

Ένα εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας σε μια ομάδα ενισχύει πάντα τα υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας, δυναμικής, ευκρίνειας και επιτάχυνσης. Τι κάνει μια ομάδα να έχει και να λειτουργεί σε υψηλά επίπεδα απόδοσης; Είναι το κάθε μέλος της ομάδας; Ο ηγέτης; Η εργασία; Η δυναμική των διάφορων χαρακτήρων μέσα στην ομάδα;

 

How to improve your team’s collaboration

 

Once of the most common challenges I come across whenever I talk to business owners or heads of departments is that it is to some extent a challenge when it comes to coordination and collaboration.

So here I dedicate this article to share some ideas on how to get a team to collaborate towards its best and highest capacity.

A great level of collaboration within a team always enhances great levels of productivity, dynamics, sharpness and acceleration.  What makes a team work at this high-performance level? Is it the people? The leader? The project? Or the dynamics of various personalities within the group?

 

Τα 11 βήματα για να κάνεις τις ιδέες σου πραγματικότητα

Έχω ακούσει άπειρες φορές ότι «είχα αυτή την ιδέα»… «και την άλλη» ... Και ότι «έχω στο μυαλό το ένα ή το άλλο... κάποιος άλλος το έχει πραγματοποιήσει πρώτος ή κάποιο άλλο άτομο ή οργανισμός το εφάρμοσε ή το έχει υλοποιήσει. 

Είναι φυσικά και άπειρες οι φορές που έχω ακούσει και πολύ σοβαρές συζητήσεις γύρω από διάφορους τομείς και ιδέες προς βελτίωσή τους.  Αυτό μπορεί να είναι τόσο στον προσωπικό όσο και στον επαγγελματικό τομέα, αλλά και σε επίπεδο που μπορεί να αφορά το ίδιο το άτομο που το αναφέρει ή και για άλλον!!! Και παρόλα αυτά καμιά δράση για τη δημιουργία αποτελεσμάτων και της επιθυμητής αλλαγής.

Αυτό είναι παρά μόνο λέξεις που χάνονται στη στιγμή!!! Τίποτα δεν έχει αξία και δεν μένει αν δεν έρθει σε εφαρμογή και πράξη!

Εδώ σας καταγράφω 11 τρόπους με τους οποίους τόσο σε προσωπικό αλλά και σε εταιρικό επίπεδο μπορούμε να φέρουμε μια ιδέα σε εφαρμογή και σε πραγματικά αποτελέσματα και επιτεύγματα:

 

11 Steps to turn an idea into reality 

I have been told a million times by many individuals that this or that idea that they had in mind has already been created by someone else!

Other times I have heard serious discussions about great ideas on various subjects and on how they can be improved.  The discussions may have been on a personal or a professional level, or about another person.  Still it all remained in words.  No action was taken towards creating the desired results or change and this way of thinking is also characteristic to groups or to corporations.

No matter what an idea might be, no matter how good it may sound, it is but words words words!  Nothing is of value if it is not turned into reality by taking action.

Here are 11 steps to take so that an idea can become a reality at both a personal and professional level, so measurable results and achievements can be seen.

ABUNDANCE ENGLISH FB

 

Abundance!  How can abundance prevail in your life?

We live in an abundant universe.  The challenge is not that there aren’t enough resources, goods, opportunities or money to go around for everyone, but exactly the opposite. 

How can we access the abundance that exists out there for us?

 

ABUNDANCE GREEK FB

Αφθονία!  Πώς μπορεί να κατακτήσει τη ζωή μας;  

Ζούμε σε ένα σύμπαν αφθονίας.  Η πρόκληση δεν είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι, αγαθά, ευκαιρίες ή χρήματα για όλους αλλά ακριβώς το αντίθετο.    

Πώς μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην αφθονία που υπάρχει εκεί έξω για εμάς;

Page 1 of 8